TI Nosaukums Farmācijas izstrādājumi
ND Dokumenta numurs 080778-2015
PD Publicēšanas datums 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Diseldorfa
AU Iestādes nosaukums
OL Oriģinālvaloda de
HD Pozīcija 01202
CY Valsts Vācija
AA Iestādes veids 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokuments nosūtīts 0000-00-00 00:00:00
NC Līgums 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedūra 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokuments 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Noteikumi 5: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
TY Veids
AC Piešķiršanas kritēriji
PC CPV kods 33600000 - Farmu0101cijas izstru0101du0101jumi
RC NUTS kods DEA
MA Main activities