TI Nosaukums Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
ND Dokumenta numurs 082571-2015
PD Publicēšanas datums 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Ženēva
AU Iestādes nosaukums
OL Oriģinālvaloda fr
HD Pozīcija 04302
CY Valsts Šveice
AA Iestādes veids 3: Τοπικές αρχές
DS Dokuments nosūtīts 0000-00-00 00:00:00
NC Līgums 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedūra 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokuments 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Noteikumi 7: GPA
TY Veids
AC Piešķiršanas kritēriji
PC CPV kods 71200000 - Arhitektu016bras un saistu012btie pakalpojumi
71300000 - 7
RC NUTS kods
MA Main activities