TI Nosaukums Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
ND Dokumenta numurs 082574-2015
PD Publicēšanas datums 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Onex
AU Iestādes nosaukums
OL Oriģinālvaloda fr
HD Pozīcija 04302
CY Valsts Šveice
AA Iestādes veids 3: Τοπικές αρχές
DS Dokuments nosūtīts 0000-00-00 00:00:00
NC Līgums 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedūra 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokuments 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Noteikumi 7: GPA
TY Veids
AC Piešķiršanas kritēriji
PC CPV kods 90500000 - Atkritumu Apsaimniekou0161ana un Pu0101rstru0101de (ieskaitot Bu012bstamus Atkritumus)
RC NUTS kods
MA Main activities