TI Nosaukums Lokālais datortīkls
ND Dokumenta numurs 080650-2015
PD Publicēšanas datums 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Grimsby
AU Iestādes nosaukums
OL Oriģinālvaloda en
HD Pozīcija 01202
CY Valsts Apvienotā Karaliste
AA Iestādes veids 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokuments nosūtīts 0000-00-00 00:00:00
NC Līgums 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedūra 2: Κλειστή διαδικασία
TD Dokuments 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Noteikumi 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Veids
AC Piešķiršanas kritēriji
PC CPV kods 32410000 - Tu012bkli
32580000 - 3
64220000 - 6
32430000 - Tu012bkli
32520000 - 3
72000000 - 7
32540000 - 3
64210000 - 6
32510000 - 3
50330000 - 5
32570000 - 3
32550000 - 3
32420000 - Tu012bkli
45310000 - Elektru012bbas vadu instalu0101cijas darbi
32560000 - 3
RC NUTS kods UKE13
MA Main activities H: Υγεία