TI Nosaukums Darbinieku mācību pakalpojumi
ND Dokumenta numurs 081791-2015
PD Publicēšanas datums 0000-00-00 00:00:00
TW Vieta Parīze
AU Iestādes nosaukums
OL Oriģinālvaloda fr
HD Pozīcija 01302
CY Valsts Francija
AA Iestādes veids 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokuments nosūtīts 0000-00-00 00:00:00
NC Līgums 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedūra 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokuments 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Noteikumi 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Veids
AC Piešķiršanas kritēriji
PC CPV kods 80511000 - Izglu012btu012bbas un mu0101cu012bbu pakalpojumi
RC NUTS kods FR
MA Main activities B: Κοινωνική προστασία