Lietošanas noteikumi

 • Lai varētu izmantot EuTenders pakalpojumus, jābūt ievērotām normām, kas iekļautas Vispārējos lietošanas noteikumos.
 • Jebkādi izņēmumi vai papildus nosacījumi attiecībā uz vispārējiem eskpluatācijas apstākļiem ir spēkā, tikai pamatojoties uz rakstisku piekrišanu.
 • Līgumiskās attiecības starp Eutenders un Klientu ir izveidotas, pamatojoties uz reģistrāciju vai pasūtījumu Eutenders mājas lapā.
 • Lietotājs apņemas izmantot paroli un lietotāja vārdu, piešķirto viņam EuTenders portālā kā komercnoslēpumu, lai pārliecinātos, ka to izmantos autorizētā persona. Visas izmaksas, kas radušās rezultātā no (iespējamās) ļaunprātīgās izmantošanas sedz portāla lietotājs. Lietotājs piekrīt, ka viņš ir iepazinies ar instrukciju un noteikumiem par EuTenders lietošanu, kādā veidā viņam jāievēro noteikumi un to regulēšana, kas saistīta ar autortiesību aizsardzību, kā arī jāievēro tiesību akti.
 • EuTenders piedāvājuma pakalpojumi nav saistoši. EuTenders patur tiesības mainīt piedāvājumu pat tad, kad Klients jau ir pieņēmis piedāvājumu, ja to pieprasa tehniskie ierobežojumi vai, ja veiktās izmaiņas ir nelielas. Īpašības, kas sniegtas instrukcijās, brošūrās un citos materiālos, nav saistītas. Lietošana un pieejamība pie EuTenders tiek sniegta 24/7 visu gadu, izņemot konkrētus gadījumus.
 • Ietvertā informācija EuTenders portālā ir informatīva rakstura un nav paredzēta oficiālām un ieguldījumu darbībām.
  EuTenders portāls neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja netiek piegādati publiskie piedāvājumi, ja tie nav iekļauti EuTenders portāla datu bāzē. EuTenders portāls neatbild par jebkādiem biznesa zaudējumiem.
 • Lejupielādēt, kopēt, pārdot vai lietot EuTenders portālā ietverto informāciju komerciālā nolūkā bez atļaujas ir aizliegts.
 • EuTenders pakalpojumu abonēšana tiek noslēgta uz 12 mēnešiem ar iespēju pagarināt. Pasūtītās preces vai parole nevar būt atceltas pirms līguma derīguma termiņa beigām. Cenrādis satur abonēšanas cenu, kura ir atkarīga no profilu, valsts un e-pastu skaita.
 • Lai nodrošinātu EuTenders piedāvājumu iepirkuma portāla kvalitatīvu izmantošanu, lietotājs apņemas ievērot visas instrukcijas un citus lietošanas noteikumus, publicētus iekš web lapām, piekļūstot un izmantojot EuTenders pakalpojumus.
 • Organizācijas īpašnieks garantē atbilstošu aprīkojumu tikai tās mājas lapā un nav nekādā veidā atbildīgs par jebkādiem pārkāpumiem vai nelikumībām, kas var rasties sakarā ar nepiemērotu iekārtu vai lietotāja darbību.
 • Organizācijas īpašnieks apņemas sniegt drošības garantiju par visu Klienta informāciju, kas saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu tiek minēta kā personas dati un citiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, ātri atbrīvojoties no tās un ar noteiktu rīcību, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 • Klients jebkurā laikā var palūgt organizācijas īpašnieku rakstiski neizmantot eksistējošus datus jebkura informācijas nolūkā un izdzēst eksistējošus datus no viņa personas datu krājuma. Klients ar šo dod atļauju EuTenders portālam sūtīt paziņojumus un iespējamas reklāmas ziņas.
 • A single card payment is without recurring.
 • Eurotenders iekļauj 8-dienu naudas atgriešanas garantiju. Ja Jūs neesat apmierināts ar pro-konta pakalpojumiem jebkāda iemesla dēļ, Jūs varat saņemt pilnu naudas atgriešanu, ja atceļat pasūtījumu 8 dienu laikā kopš aktivizēšanas brīža. Lūdzam nosūtīt naudas atgriešanas pieprasījumus uz info@eurotenders.lv vai izmantot kontaktformu, tēmā norādot: Naudas Atgriešanas Pieprasījums.
  EuroTranslate d.o.o.
  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana
  ES-Slovānija

  Tel:+386.3130.3697
  Fax +386.1430.1542
  ID: SI19860226

  Bank info:
  NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, ES-Slovānija

  SWIFT: LJBASI2X
  IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

  EuTenders